joomla templates top joomla templates template joomla

Disclaimer / Algemene voorwaarden

Algemene Gebruiksvoorwaarden:

Welkom:

Welkom bij Zaaggereedschap.nl en hartelijk dank voor uw bezoek.

Gebruiksvoorwaarden:

Elke keer dat u gebruik maakt van, en deze website bezoekt, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene (gebruiks-)voorwaarden. Deze Algemene (gebruiks-)voorwaarden kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden zonder verdere kennisgeving aan u.

U kunt hier altijd de laatste versie van deze Algemene (gebruiks-)voorwaarden vinden.

Zaaggereedschap.nl adviseert u de privacy verklaring en deze Algemene (gebruiks-)voorwaarden (regelmatig) te lezen voordat u gebruik maakt van de website/diensten van Zaaggereedschap.nl.

Minderjarigen:

De website en diensten van Zaaggereedschap.nl zijn slechts toegankelijk voor minderjarigen indien zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger of voor zover het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd de betreffende handeling zelfstandig verricht.

Privacy verklaring:

Registratie gegevens en ander persoonlijk identificeerbare informatie die Zaaggereedschap.nl verzamelt is onderworpen aan de voorwaarden in de privacy verklaring.

(Ongeoorloofd) Gebruik van de website:

U stemt ermee in dat de inhoud van deze website door gebruikers niet mag worden gekopieerd, gereproduceerd en/of op andere manieren openbaar mag worden gemaakt. Het is gebruikers niet toegestaan om inhoud van deze website te wijzigen, anders dan beschreven in deze Algemene (gebruiks-)voorwaarden.

U stemt ermee in dat u geen gegevens verzamelt of gegevens oogst van andere gebruikers.

U stemt ermee in dat u geen gebruik maakt van deze website om inhoud of diensten op commerciële wijze te gebruiken zoals: ongewenste e-mail, spam, kettingbrieven, pyramidespelen of enig andere vorm van ongeoorloofde reclame\benadering zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens kan Zaaggereedschap.nl niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Zaaggereedschap.nl/XDeal aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Zaaggereedschap.nl garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane beweringen. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Zaaggereedschap.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
 
Links naar andere websites:

Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. Zaaggereedschap.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw persoonsgegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.